Model

Ontwikkel duurzaam concurrentievoordeel

Hoe werk je een unieke strategie uit op maat van jouw KMO?

Strategie is een ruim begrip dat je in zoveel verschillende contexten hoort. Zo is de context van de marketing is eentje waarin het woord strategie vaak valt. Dit is dus de zogenaamde marketingstrategie. Hoe ga je met andere woorden zo goed mogelijk jouw ideale doelgroep bereiken. 

Voor de andere is strategie iets financieels. Cijfers minutieus opvolgen en zo berekend verdere stappen zetten.

Voor nog een andere is het een pure groeistrategie. Een analyse van de huidige situatie en keuzes maken met groei als doel.

Maar zelden denk je als KMO na over pure strategie. De voorgaande voorbeelden belichten allemaal deelaspecten van strategie. Deeltjes die apart gezien worden en die je in het beste geval zelf kan samenleggen. Gebeurt dit niet, dan blijven dit losse delen die geen samenhangend geheel vormen.

Wat als je nu eens omgekeerd te werk gaat? Je start met je volledige strategie en gaat daarna deeltje per deeltje verder uitwerken. Beeld je eens in hoe sterk je kan staan door zo te gaan werken. Jij start vanuit een mooi samenhangende strategie terwijl iedereen nog bezig is met het samenstellen van alle afzonderlijke puzzelstukjes. Zo ben je niet gewoon een stapje voor. Je hebt je zevenmijlslaarzen aangetrokken en steekt de rest moeiteloos voorbij.

Wat houdt dat juist in, een samenhangende strategie?

Jij als mens en ondernemer

Nee, we zijn niet de zoveelste strategie-adviseur die hamert op het starten met analyses. Wij hebben een andere insteek. We starten vanuit de mens. Vanuit jij als ondernemer. Jij ligt als ondernemer aan de wieg van je bedrijf. Je hebt jouw bedrijf gevoed en zien groeien. Je hebt elke stap en elke mijlpaal vanop de eerste rij meegemaakt. Je stuurt je bedrijf in de richting die jij altijd voor ogen hebt gehad. Je bent er om klappen op te vangen en om iedereen weer rechtop te krijgen. Zorg ervoor dat je gaandeweg jezelf als ondernemer en zaakvoerder niet uit het oog verliest. Start jouw strategie met inzicht in jezelf als persoon. Je missie en je waarden. Dit is het prille begin van de uitbouw van je strategie. Niet de analyses en de theorie. Wel jij als mens. Want jij bent ook degene die dag in dag uit de gekozen strategie zal uitdragen naar je medewerkers en de buitenwereld toe. Jij bent degene die absoluut moet mee zijn in het verhaal om de rest hier ook in mee te krijgen. Jij bent in eerste instantie degene die zich er goed moet bij voelen.

Organisatiecultuur

Zijn we dan nu al bij de analyses? Het antwoord is neen. We nemen een volgende stop bij je organisatiecultuur. De bekende bedrijfseconoom Peter Drucker kon het niet beter verwoorden: Culture eats strategy for breakfast. Wordt je strategie niet gedragen door je bedrijfscultuur, dan is ze een vogel voor de kat. Dan werkt het gewoonweg niet en blijft het bij een mooie theorie op papier. Organisatiecultuur zit met andere woorden verweven in elke fase van je strategie opbouw. In elke stap van de uitvoering van je strategie. Kortom, organisatiecultuur bepaalt het succes van je bedrijf.

Bouw je strategie uit

En nu? Jawel, nu zijn we klaar om jouw bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Niet als een raket rechtstreeks naar het einddoel, maar als een trein die netjes de nodige tussenstops maakt om je bestemming te bereiken. Sla vooral geen enkele stap over, want dan krijg je maar een half resultaat. En heb je op het einde van de rit je bestemming bereikt? Dan blijft de trein daar niet voor de rest van zijn tijd staan. De trein keert terug en doet zo vaak als het nodig is het traject opnieuw. Want elke dag verandert er iets. Een nieuwe hindernis. Een gewijzigde overweg. Of zelfs een volledig nieuwe route. De reis gaat het vlotst als de trein zich vlot aanpast aan deze veranderende omstandigheden. En dat is net hetzelfde met jouw bedrijf. Strategie is het maken van gerichte keuzes, maar ook het creëren van wendbaarheid. Zorgen dat je je vlot aanpast als er iets verandert. Nieuwe markten, nieuwe prijzen, nieuw aanbod, nieuwe processen of procedures. Noem maar op. Wat vandaag is, kan morgen al helemaal anders zijn. Een strategische KMO baant zich vlot een weg in de snel veranderende wereld. En met jouw gedrevenheid als ondernemer en je constructieve organisatiecultuur geraak je overal waar je wil.

Het strategisch proces in 8 fases

Een strategie bouwen is een proces van verschillende fases. Rome is ook niet op een dag gebouwd. Met jouw strategie is dit net hetzelfde. Vanuit de ruim 30 jaar praktijkervaring en vanuit de vele gevolgde opleidingen, bouwde gedreven.be-expert Eric Debacker deze aanpak uit. Uitgebeeld in de vorm van een lemniscaat, want strategie is een voortdurend proces. De fases volgen een logische volgorde. Wil je van jouw strategie een succes maken, dan ga je pas naar de volgende stap als de voorgaande fase afgerond is. Ga even over de vraagtekens in de afbeelding en ontdek per fase op welke vragen je een antwoord krijgt.

De gedreven.be Strategie Lemniscaat ©

1 - Wat wil je als mens én zaakvoerder écht realiseren in je leven?
2 - Wat betekenen wij voor een ander?
3 - Wat is de reden van ons bestaan?
4 - Welke waarden vinden we echt belangrijk?
5 - Welk gedrag vertonen we?

6 - Wat is onze droom?
7 - Wat is onze grote ambitie?
8 - Welk steentje dragen wij bij aan de gemeenschap?
9 - Welke uitdaging hebben wij als organisatie?
10 - Welke essentiële doelstellingen willen we bereiken?

11 - Welke factoren uit de omgeving bieden kansen?
12 - Op welke dynamieken in de markt kunnen we inspelen?
13 - Welke interne mogelijkheden kunnen we benutten?
14 - Wat leren we uit onze historiek & organisatiecultuur?
15 - Hoe gaan we om met belanghebbenden?

16 - Wie zijn onze klanten?
17 - Waar zullen we actief zijn?
18 - Wat bieden we aan?
19 - Hoe onderscheiden we ons?
20 - Wat is de basis waarop we zullen werken?

21 - Hoe gaan we de markt benaderen?
22 - Hoe spelen we in op opportuniteiten?
23 - Welke vehikels gaan we inzetten?
24 - Welke tijdsplanning voorzien we?
25 - Hoe krijgen we ons rendement?

26 - Zijn onze structuren en systemen gericht op onze strategie?
27 - Is onze organisatiecultuur klaar voor onze strategie?
28 - Hebben we de middelen en vaardigheden in huis?
29 - Welke rol hebben de leiders?
30 - Hoe communiceren we onze strategie?

31 - Wat zijn de kerndoelstellingen?
32 - Hoe ziet ons marktstrategisch bouwproces eruit?
33 - Hoe gaan we onze prestaties meten?
34 - Wat zijn de onderlinge verbanden?
35 - Hoe vertalen we dit naar prioritaire actiepunten?

36 - Wat zijn de operationele doelstellingen?
37 - Welke actieplannen volgen daaruit?
38 - Welke initiatieven ondernemen we?
39 - Welke KPI’s zijn richtinggevend?

Fase I: Identiteit

In deze eerste fase sta je stil bij je eigen identiteit als ondernemer en bij de identiteit van je bedrijf. Zoals de wijze filosoof Socrates zei, is zelfkennis het begin van alle wijsheid. Weet eerst wie je bent vooral je bepaalt waar je naartoe wil gaan. In deze fase leg je de fundamenten voor jouw strategie.

Fase II: Ambitie

Na het in beeld brengen van je identiteit kijk je naar je ambities. Wat wil je? Je kijkt naar jouw ambities op verschillende vlakken, zodat voor je volledige bedrijf duidelijk is waar je naartoe wil en welke doelen je wil nastreven.

Fase III: Strategische positie

Om gerichte strategische keuzes te maken is het belangrijk te weten waar je op dit moment staat als bedrijf. Je bekijkt de omgeving buiten je bedrijf. Daarna ga je dieper graven in je huidige interne werking. Deze denkoefening geeft je enkele strategische vraagstukken om mee te nemen in de volgende fases van het strategisch proces.

Fase IV: Keuze marktstrategie

Op basis van de verzamelde gegevens maak je in deze fase keuzes. Best wel spannend, maar onmisbaar voor het uitbouwen van je duurzaam concurrentievoordeel. In deze fase zet je jouw strategie op papier.

Fase V: Vertaling marktstrategie

Je hebt je keuzes gemaakt. Nu kijk je hoe je tactisch te werk zal gaan. Hoe ga je jouw strategie effectief uitvoeren? Je brengt je businessmodel overzichtelijk in kaart op 1 pagina: je one page strategy.

Fase VI: Strategische maturiteit

Je weet intussen hoe je jouw strategie zal uitvoeren. Maar ben je er wel klaar voor? Is de werking van jouw bedrijf optimaal voor de door jouw gekozen strategie? Of zijn er werkpunten?

Fase VII: Strategische prioriteiten

Waar start je nu om jouw strategie waar te maken? Er is veel te doen. De ene stap is belangrijker dan de andere. Bespaar jezelf en je medewerkers heel wat tijd door in deze fase je prioriteiten te bepalen.

Fase VIII: Strategie implementatie

Je hebt je tijdens de vorige fases perfect voorbereid. Nu is het tijd voor actie. Een strategisch plan zonder een degelijke uitvoering is een lege doos. Trap niet in deze valkuil. Stel duidelijke doelstellingen op. Giet die in een duidelijk actieplan zodat iedereen perfect weet wat te doen.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.