Overeenstemmen organisatiecultuur en strategie

toekomstgericht ondernemen

Is je organisatiecultuur compatibel met je strategie?

Een plan is niets zonder uitvoering. Je strategisch plan mag nog zo goed in elkaar zitten. Als er geen draagvlak is binnen jouw bedrijf, zal je strategie in de kast blijven liggen. Maak er dus werk van om jouw organisatiecultuur en je strategie met elkaar te matchen.

Inhoud van het advies overeenstemming organisatiecultuur en strategie

We bekijken eerst hoe je huidige organisatiecultuur in elkaar zit. Welke waarden staan voorop? Welke ongeschreven wetten zijn evident binnen je bedrijf?

Daarna analyseren we of jouw huidige organisatiecultuur overeenstemt met de gekozen marktstrategie. Zo ja, hoe kunnen we de match nog versterken om jouw strategie succesvol uit te voeren? Zo niet, welke stappen moet je ondernemen om de organisatiecultuur op je strategie af te stemmen?

Doel van dit advies

Creëer het ideale klimaat in je bedrijf om met succes een duurzaam concurrentievoordeel uit te bouwen.

Praktisch

De gedreven.be Strategie Lemniscaat ©

1 - Wat wil je als mens én zaakvoerder écht realiseren in je leven?
2 - Wat betekenen wij voor een ander?
3 - Wat is de reden van ons bestaan?
4 - Welke waarden vinden we echt belangrijk?
5 - Welk gedrag vertonen we?

6 - Wat is onze droom?
7 - Wat is onze grote ambitie?
8 - Welk steentje dragen wij bij aan de gemeenschap?
9 - Welke uitdaging hebben wij als organisatie?
10 - Welke essentiële doelstellingen willen we bereiken?

11 - Welke factoren uit de omgeving bieden kansen?
12 - Op welke dynamieken in de markt kunnen we inspelen?
13 - Welke interne mogelijkheden kunnen we benutten?
14 - Wat leren we uit onze historiek & organisatiecultuur?
15 - Hoe gaan we om met belanghebbenden?

16 - Wie zijn onze klanten?
17 - Waar zullen we actief zijn?
18 - Wat bieden we aan?
19 - Hoe onderscheiden we ons?
20 - Wat is de basis waarop we zullen werken?

21 - Hoe gaan we de markt benaderen?
22 - Hoe spelen we in op opportuniteiten?
23 - Welke vehikels gaan we inzetten?
24 - Welke tijdsplanning voorzien we?
25 - Hoe krijgen we ons rendement?

26 - Zijn onze structuren en systemen gericht op onze strategie?
27 - Is onze organisatiecultuur klaar voor onze strategie?
28 - Hebben we de middelen en vaardigheden in huis?
29 - Welke rol hebben de leiders?
30 - Hoe communiceren we onze strategie?

31 - Wat zijn de kerndoelstellingen?
32 - Hoe ziet ons marktstrategisch bouwproces eruit?
33 - Hoe gaan we onze prestaties meten?
34 - Wat zijn de onderlinge verbanden?
35 - Hoe vertalen we dit naar prioritaire actiepunten?

36 - Wat zijn de operationele doelstellingen?
37 - Welke actieplannen volgen daaruit?
38 - Welke initiatieven ondernemen we?
39 - Welke KPI’s zijn richtinggevend?

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig tips, inspiratie en nieuws over ons aanbod.

Schrijf je in

Laat je gegevens na en we contacteren je met alle nodige info om jouw inschrijving te voltooien

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.