Het groot strategieboek

Til jouw bedrijfsstrategie naar een hoger niveau met gedreven.be en dit Nederlandstalig boek / e-book rond strategieplanning, algemeen

Korte inhoud

Slimme strategische keuzes maken organisaties interactiever, authentieker, flexibeler en slagvaardiger. De inrichting van het strategieproces is hierbij een kritische succesfactor voor het uiteindelijke resultaat. Maar hoe kom je als organisatie in de juiste ‘strategieversnelling’? En hoe bepaal je wat wel en niet in een strategieproces thuis hoort?

Het groot strategieboek leidt je succesvol door het eigen strategieproces en draagt modellen en voorbeelden aan om het proces inhoudelijk vorm te geven én te verrijken.
In het boek wordt, op basis van trends, inzichten en praktijkervaringen in de afgelopen tien jaar, een fundamenteel nieuw en doorontwikkeld strategieproces
beschreven.

Het Groot Strategieboek bestaat uit vier delen:

pp Deel 1 beschrijft strategie in het licht van onderscheidend vermogen, het belang van het proces voor het uiteindelijke resultaat en De Berenschot Strategische Dialoog® als model.

pp Deel 2 gaat dieper in op de fasen in het strategieproces, waarbij van iedere fase wordt beschreven hoe het proces plaatsvindt, inclusief karakteristieken, relevante issues, en mogelijke risico’s. Door de fasen heen loopt een casebeschrijving die het hele model volgt. Als intermezzo naar deel 3 wordt strategie in verschillende contexten (o.a. fusie en reorganisatie) beschreven.

pp Deel 3 bevat een selectie van modellen die per fase als kapstok kunnen dienen om analyses uit te voeren, inzichten te verwerven, conclusies te trekken en tot actie over te gaan.

pp Deel 4 beschrijft een selectie van werkvormen die gehanteerd kunnen worden en die gekoppeld zijn aan de karakteristieken van De Berenschot Strategische Dialoog.

Dit jaar bestaat de Berenschot Strategische Dialoog twintig jaar, een aanpak die uitgaat van het lerend formuleren van strategie met veel belanghebbenden. Het groot strategieboek is de volledig herziene versie van Het strategieboek I, waarin deze methodiek beschreven is. Het is geen wetenschappelijk werk, maar maakt de bestaande theorie met de nieuwste praktijkervaring toegankelijk en vertaalt deze naar handvatten die in de praktijk bruikbaar zijn. Van het succesvolle Het Strategieboek I zijn ruim 20.000 exemplaren verkocht.

Bijkomende info

Extra informatie

Auteur

Wieke Ambrosius, Gerben van den Berg

Soort

,

Taal

Categorie

Strategieplanning > Algemeen

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.