Het onderzoek en de nauwgezette bestudering van gegevens en informatie zonder de invoering van adviezen, bevooroordeelde percepties van de gegevens en informatie, of evaluatieve verklaringen.

  • Interne analyse voert een kritisch onderzoek naar de interne dimensies en prestatiemogelijkheden van het management, de middelen, de structuur, de processen en de werking van een organisatie.
  • Men spreekt over externe analyse als de dimensies van de externe omgeving van een organisatie worden onderzocht. Dit gebeurt met inbegrip van het nauwkeurig onderzoeken van die trends, gebeurtenissen die een impact hebben of zouden kunnen hebben op de prestatiecapaciteiten van het management, de middelen, de structuur, de processen en de werking van een organisatie.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.