Balanced Scorecard

Een geïntegreerd raamwerk voor het beschrijven van de strategie met behulp van gekoppelde prestatiemetingen in vier, evenwichtige perspectieven

  • Financieel;
  • Klant;
  • Intern Proces;
  • Organisatorische Capaciteit.

De Balanced Scorecard fungeert als een meetsysteem, strategisch managementsysteem en communicatiemiddel en kadert in het grotere geheel van scorecards.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.