Bedrijfsstrategie

Strategie is de manier waarop een organisatie haar visie en missie wil bereiken.

Het is een toekomstgerichte verklaring over het geplande gebruik van middelen en inzetmogelijkheden door een organisatie. Strategie wordt reëel als er een verband mee wordt gelegd:

 • Een concrete set van bedrijfsdoelstellingen
 • Een methode waarbij mensen, middelen en processen betrokken zijn.

Een strategie kan verschillende elementen bevatten, waaronder

  • Een overzicht van je huidige sterke en zwakke punten;
  • Een verklaring van je doelstellingen;
  • Een gedetailleerd plan voor wat er gedaan moet worden om er te komen;
  • Een opsomming van uw externe omgeving.


Strategisch denken is in eerste instantie een analytisch en creatief besluitvormingsproces dat de strategische richting bepaalt. Dit is de visie, de missie, de waarden, het beleid en de primaire doelstellingen van een strategisch plan. Dit is de visuele voorstelling voor de lange termijn dat de resultaten van het strategisch denken en de planning samenvat.

Een strategieplan kan worden gebruikt om de organisatie te communiceren, te motiveren en af te stemmen om een succesvolle uitvoering te garanderen.

Belangrijke elementen zijn

  • De strategische richting;
  • De belangrijkste drijfveren en tijdfasestrategieën;
  • De strategische doelstellingen.


Bij het opstellen van eens strategie wordt ook een strategisch alternatief voorzien. Dit zijn potentieel bruikbare opties om de richting van de organisatie te bereiken. De opties moeten in overeenstemming zijn met de externe en interne dimensies van de organisatie om de sterke punten van de organisatie te benutten en de beschikbare mogelijkheden

Het strategisch werkplan koppelt de strategische doelstellingen aan een inzetbaar implementatieplan. De instructies geven precies aan wat er gedaan zal worden om meetbare resultaten te bereiken tijdens de komende werkcycli. Het bevat de doelstellingen, verantwoordelijkheden, maatregelen en initiatieven die in de huidige en volgende jaarlijkse operationele cyclus moeten worden uitgevoerd en gevolgd.

Het ritme waarbij wordt overgegaan van de huidige naar de gewenste toekomstige stap in de planning, wordt de strategie cadans genoemd.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.