Boston Box

Een verzamelnaam voor de eerste portfolio-analysematrix, ontwikkeld door de Boston Consulting Group (BCG).

Andere namen hiervoor zijn de BCG-matrix of de groei marktaandeel matrix.

In deze matrix wordt het groeipotentieel van een product uitgezet tegen het relatieve marktaandeel. Daardoor krijg je 4 grote vakken waarin de producten kunnen worden ingedeeld in

  • Melkkoeien – Cash cows: met een laag groeipotentieel maar een hoog relatief marktaandeel. Dit zijn de producten waarmee veel inkomsten kunnen worden gegenereerd met weinig investeringen. De winsten kan je dan gaan gebruiken om ‘sterren’ en ‘vraagtekens’ uit te bouwen.
  • Sterren – Stars: met een hoog groeipotentieel en een hoog relatief marktaandeel;
  • Honden – Dogs: met een laag groeipotentieel en een laag relatief marktaandeel;
  • Vraagtekens – Question Marks: met een laag groeipotentieel en een laag relatief marktaandeel. Bij een vraagteken is het niet zeker wat de waarde van dit product nog zal zijn in de toekomst. Als het product groeit, wordt het een ‘ster’, zo niet zwakt het af naar een ‘hond’.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.