Bottom Line

De bottom line verwijst naar ‘de onderste regel’ van het inkomensoverzicht en komt dus overeen met het netto resultaat van de organisatie.

Het is ook de basis voor de EPS (Earnings Per Share – Winst per aandeel).

Om het nettoresultaat te verbeteren kan de organisatie de winst verhogen of de uitgaven verlagen.

Wanneer enkel wordt gefocust op deze bottom line, spreekt men van financiële vooruitzichten. In de publieke sector en non-profitorganisaties worden de financiële vooruitzichten vaak gezien binnen de context van de beperkingen waaronder de organisatie moet werken.

John Elkington opperde dat een organisatie haar totale kostenplaatje pas kan inschatten door ook haar sociale engagement en de invloed op het milieu in acht te nemen.

Deze 3 elementen vormen de Triple Bottom Line en zijn terug te brengen tot de 3 p’s:

  • Profit (Winst) – Dit is de traditionele manier om een bedrijfsresultaat te benaderen;
  • People (Mensen) – De methode meet hoe sociaal geëngageerd de organisatie is;
  • Planet (Planeet) – Er wordt ook nagegaan hoe zeer het bedrijf rekening houdt de gevolgen van haar werking op het milieu.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.