Capaciteiten

Capaciteiten of mogelijkheden van een organisatie zijn de capaciteiten, kennis en middelen of combinaties van attributen die een organisatie in staat stellen om strategieën te ontwikkelen of te volgen. Vanwege de systemische aard van capaciteiten zijn zij vaak moeilijk te repliceren voor andere organisaties.

Organisatorische capaciteiten werden vroeger in de Balanced Scorecard aangegeven als leer- en groeiperspectief.

Een organisatie is bij voorkeur steeds bezig met capaciteitsopbouw. Dit is het proces van het creëren, verbeteren en behouden van kernvaardigheden, kennis en capaciteiten van de mensen en processen van een organisatie.

Daarbij is het belangrijk om over dynamische capaciteiten te beschikken. Dit zijn hogere niveau processen/ capaciteiten die een bedrijf in staat stellen om zijn middelen opnieuw te configureren om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving. Deze capaciteiten kunnen door de organisatie en haar leden – vaak geassocieerd met noties van de kennismaatschappij en de lerende organisatie – groeien en geleerd worden.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.