Competentie

Dit zijn de vaardigheden en bekwaamheden waarmee middelen effectief worden ingezet in een organisatie.

Deze houden verband met de Resource Based View of strategy,

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.