Concurrentiestrategie

De basis waarop een bedrijf factoren die ongelijkheden veroorzaken kan begrijpen en manipuleren om een organisatie een duurzaam concurrentievoordeel te geven ten opzichte van andere spelers in een industrie.

Perfecte concurrentie is een theoretische marktstructuur waarin een groot aantal kleine bedrijven met dezelfde procestechnologie ongedifferentieerde producten verkopen via dezelfde distributiekanalen aan volledig geïnformeerde klanten die geen omschakelingskosten hebben.

Omschakelingskosten zijn een indicatie van hoe gemakkelijk of moeilijk het voor kopers kan zijn om hun trouw aan andere concurrerende organisaties te verschuiven (bijv. lage omschakelingskosten leiden vaak tot lagere marges in een industrie).

In realiteit zijn bedrijven natuurlijk aan elkaar gewaagd en probeert elk zijn graantje mee te pikken in de markt. Daarbij kan elke organisatie gebruik maken van marktimperfecties om de prijsniveaus van perfecte concurrentie te overstijgen.

Daarnaast is het belangrijk dat elke organisatie zich in die markt positioneert. Door te definiëren hoe je je aanbod differentieert en waarde creëert in de markt, bepaal je je concurrerende positionering. Het uitsnijden van een plek in het competitieve landschap, het zetten van je aandeel in de grond en het winnen van mindshare in de markt – bekend staan om een bepaalde “iets”.

Vanuit die positie wil een organisatie natuurlijk gaan groeien. Hoe ze die vooruitgang ten opzichte van andere spelers aanpakt, wordt vastgelegd in een concurrentiestrategie.

Door een goede strategie op te stellen en na te leven, creëert het bedrijf een unieke set van middelen, capaciteiten, posities en milieuomstandigheiden waardoor ze in staat is om consistent beter te presteren dan haar concurrenten in de gekozen strategische resultaten.

Dit mag niet worden verward met concurrentievoordeel: een concurrentiestrategie kan leiden tot een concurrentievoordeel en/of de bescherming ervan, maar dit is geen noodzakelijk gevolg.

Het concurrentievermogen van een organisatie wordt bepaald door het scala aan markten/klanten dat het bedrijf in haar positionering aanspreekt.

Concurrentiestrategie kan worden opgebouwd rond een van volgende peilers

  • Differentiatie is een concurrentiestrategie die door organisaties wordt gebruikt om een concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van hun concurrenten. De organisatie die deze strategie gebruikt zal zich richten op het aanbieden van unieke producten/diensten aan verschillende klantsegmenten.
  • Kostenleiderschap is één van de drie concurrentiestrategieën waar een organisatie voor kan kiezen om zich te concentreren op het behalen van een concurrentievoordeel ten opzichte van hun concurrenten. Het vereist dat de organisatie de laagste prijzen voor goederen/diensten in de markt aanbiedt.
  • Focusstrategie is de strategie die zich specialiseert door de focus te leggen op een specifiek deel van de markt. Op het gedeelte van de markt waar de focus op wordt gelegd kan een lagekostenstrategie (kostenleiderschap) of differentiatiestrategie worden toegepast. Binnen de focusstrategie is er dan sprake van een kostenfocus of differentiatiefocus.

Een organisatie kan er ook voor kiezen om twee of meer concurrerende strategieën te combineren. In dat geval spreekt men over een Hybride Strategie.

Dit mag niet worden verward met concurrentievoordeel: een concurrentiestrategie kan leiden tot een concurrentievoordeel en/of de bescherming ervan, maar dit is geen noodzakelijk gevolg.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.