Cultuur is op verschillende manieren gedefinieerd, maar kan worden beschouwd als het geheel van gedeelde overtuigingen, houdingen, waarden, doelen en praktijken dat een instelling, organisatie of groep kenmerkt. Het is een meerlagig concept dat gebaseerd is op nationale, regionale, lokale, inductieve en professionele contexten.

 • Volgens Geert Hofstede kunnen de verschillen in nationale cultuur worden herkend langs 5 dimensies van:
  • Macht vs. afstand;
  • Individualisme vs. collectivisme;
  • Mannelijkheid vs. vrouwelijkheid;
  • Vermijding van onzekerheid;
  • Lange termijn vs. korte termijn oriëntatie.

 • Culturele afstand is daarbij een maatstaf voor de mate waarin culturen verschillen op belangrijke dimensies.
 • De organisatiecultuur is de specifieke verzameling van waarden en normen die worden gedeeld door mensen en groepen in een organisatie, en die de manier waarop ze met elkaar en met stakeholders buiten de organisatie omgaan controleren. Deze wordt best in kaart gebracht met een Cultureel Web, waarin de relaties tussen de onderlinge systemen wordt aangegeven.
 • De Culturele Competentie is de set van waarden, gedragingen, houdingen en praktijken die mensen in staat stellen om effectief te werken over de raciale/etnische en culturele lijnen heen.
 • In termen van organisaties die samenkomen, door middel van handel of eigendom, kunnen culturele verschillen resulteren in een significante wrijving die wordt aangeduid met de term “cultuurbotsing“.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.