Deontische ethiek

Een conventionele benadering van ethiek die organisaties aanmoedigt om de bedrijfsethiek te bekijken in termen van het schetsen van rechten, plichten en verantwoordelijkheden tegenover belanghebbenden, vaak in de vorm van gedragscodes (cf. aretaïsche ethiek).

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.