Doelstelling

De termen doelen en doelstelling durft men wel eens door elkaar te gebruiken en ook door elkaar te halen. Even voor alle duidelijkheid:

  • Doelen: het resultaat dat je nastreeft
  • Doelstellingen: het concretiseren van het doel

Als je de oefening met de verschillende interne en externe analyses goed hebt uitgevoerd, dan kunnen de doelen en doelstellingen hieruit worden afgeleid. Ook je missie en visie kunnen een bron van inspiratie zijn.

Je kan je doelen opsplitsen in:

  • Bestuurdersdoelen
  • Strategische doelen
  • Tactische doelstellingen

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.