Forecasting

Een planningsinstrument om het management te helpen de onzekerheid van de toekomst het hoofd te bieden.

Deze methode vertrekt van bepaalde veronderstellingen die gebaseerd zijn op de ervaring, de kennis en het oordeel van het management. Deze schattingen worden in de toekomst geprojecteerd met behulp van technieken zoals

  • Box-Jenkins modellen;
  • Delphi methode;
  • Exponentiële afvlakking;
  • Voortschrijdende gemiddelden;
  • Regressieanalyse;
  • Trendprojectie.

De techniek van de gevoeligheidsanalyse wordt ook vaak gebruikt, waarbij een reeks van waarden aan onzekere variabelen wordt toegekend om potentiële fouten te verminderen.

.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.