Hypercompetentie

De enige weg naar superieure prestaties is door het voortdurend herscheppen en vernieuwen van concurrentievoordeel. Bij hypercompetentie wordt de concurrentie op een agressieve manier uitgedaagd in de hoop de eigen concurrentiepositie te verbeteren.

Deze vorm van concurrentie wordt gekenmerkt door intense en snelle concurrentiebewegingen die de voordelen van het bedrijf snel uithollen en leiden tot een minder stabiele industriestructuur dan voorheen en waarin superieure winstgevendheid meer van voorbijgaande aard is.

Hypercompetentie is ontstaan door de snel groter wordende concurrentiedruk op gebied van

  • Prijs/kwaliteit positie;
  • Creëren van nieuwe knowhow;
  • Het voordeel van de eerste verkoper;
  • Bescherming van bestaande markten en producten.

Deze druk komt voornamelijk voort uit het ontstaan van een globale economie en de snelle technologische ontwikkelingen.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.