Internationale strategie

Wanneer een organisatie zich over de grenzen heen begint uit te breiden en haar interne sterke punten effectief afstemt op kansen en uitdagingen in geografisch verspreide regio’s, spreekt men van een internationale strategie.

Om de internationale markt te veroveren, worden 4 soorten strategieën onderscheiden:

  • Globale strategie – Een globale strategie is een strategie die overal gelijk is, onafhankelijk van de regio. Dit soort strategie brengt de laagste kosten met zich mee, doordat de schaalvoordelen benadrukt worden door de standaardisatie van producten en diensten.
  • Adaptiestrategie – Een adaptiestrategie is globaal gezien gelijk, maar wordt licht aangepast aan de lokale omstandigheden.
  • Differentiatiestrategie – In deze strategie wordt aangepast aan de leef- en denkwereld van de lokale consument.
  • Lokale strategie – De lokale strategie – of cultuurspecifieke strategie – houdt rekening met de verschillen tussen de landen waar wordt. ‘Think global, act local’ is het motto.

Daarnaast is er nog de Transnationale Strategie. Dit heeft als doel om het evenwicht tussen globale en multi domeins- strategieën te optimaliseren door de middelen van de organisatie te spreiden volgens de meest gunstige locaties.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.