Kapitaal

Kapitaal verwijst naar de activa die eigendom zijn van een entiteit en die beschikbaar zijn voor gebruik. Kapitaal wordt gewoonlijk beschreven in termen van geld, hoewel het een activum kan zijn dat eigendom is van een organisatie.

Naast dit soort ‘tastbaar’ kapitaal, heeft elke organisatie ook een menselijk en sociaal kapitaal.

  • Menselijk kapitaal is een metafoor voor de transitie in organisatiewaardecreatie van fysieke activa naar de capaciteiten van medewerkers. Kennis, vaardigheden en relaties, bijvoorbeeld. Nauw verbonden met termen als intellectueel kapitaal en immateriële activa. Sommige experts suggereren dat maar liefst 75% van de waarde van een organisatie toe te schrijven is aan menselijk kapitaal.
  • Sociaal kapitaal omvat de middelen en capaciteiten die kunnen worden opgebouwd of ondersteund door personen- en gemeenschapsnetwerken.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.