Kernwaarden

Je missie en visie zijn omschreven. Nu is het tijd om je kernwaarden te bepalen als een volgende stap richting strategisch ondernemen. Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar je bedrijf voor staat. Kernwaarden laten je medewerkers toe autonoom prioriteiten te stellen. Het zijn richtlijnen over hoe je verwacht dat medewerkers zich gedragen, over hoe teams elkaar behandelen en hoe klanten behandeld worden.

De waarde van kernwaarden

 

Aan de hand van kernwaarden kan je veel makkelijker strategische beslissingen nemen. Als je kernwaarden hebt waar iedereen binnen jouw bedrijf achter staat, weet iedereen hoe hij dingen moet aanpakken. Je voorkomt veel discussies. Het is daarom een belangrijk onderdeel van je personeelsbeleid. Ook als je maar een klein bedrijf bent.

Maak kernwaarden bekend binnen je bedrijf. Bespreek de kernwaarden tijdens het functioneringsgesprek. Vraag je werknemer wat hij van die waarden vindt en hoe hij ze uitdraagt. Zorg dat hij zelf het initiatief neemt om de kernwaarden te vertalen naar de praktijk. Spreek concrete actiepunten af en kom hierop terug tijdens het beoordelingsgesprek. Zo kan ieder personeelslid zich de kernwaarden persoonlijk eigen maken. Gebruik de kernwaarden ook tijdens de werving en selectie van nieuw personeel. Neem ze op in het functieprofiel en de vacaturetekst. Zo trek de juiste personen aan die passen bij je bedrijfscultuur.

Richtlijnen om je kernwaarden te bepalen

De 8 families van waarden van Thierry Wellhoff (met voorbeelden)

Competentiewaarden: territoriale verankering, waarde-creatie, vastberadenheid, differentiatie, diversificatie, efficiëntie, teamgeest, uitmuntendheid, internationalisering, management, duurzaamheid, professionaliteit, kwaliteit, snelheid, reputatie, klanttevredenheid, knowhow, veiligheid, service, specialisatie.

De waarden van verovering: ambitie, anticipatie, concurrentievermogen, moed, groei, enthousiasme, geest, strijdlust, ondernemerschap, exclusiviteit, initiatief, innovatie, prestaties, succes.

Drijvende waarden: authenticiteit, onderscheidingsvermogen, hoge normen, trots, nederigheid, individualiteit, passie, creativiteit, vrijheid, moderniteit, verantwoordelijkheid, eenvoud, traditie, aanpassingsvermogen, aantrekkelijkheid, beschikbaarheid, betrokkenheid, openheid.

Maatschappelijke waarden: delen, gezondheid, duurzame ontwikkeling, milieu, sociale verantwoordelijkheid.

Relatiewaarden: toegankelijkheid, communicatie, nabijheid, aandacht, vriendelijkheid, respect, vertrouwen, partnerschap.

De waarden van vervulling: schoonheid, plezier, gevoeligheid, persoonlijke ontwikkeling, talent, humanisme.

Sociale waarden: integratie, participatie, gelijkheid, gelijkheid, patriottisme, pluralisme, solidariteit.

Morele waarden: ethiek, integriteit, loyaliteit.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.