Logisch model

Na in de jaren ’90 van de vorige eeuw een prominente plaats te hebben veroverd, grotendeels als reactie op de Wet op de Prestaties en Resultaten van de Overheid (GPRA), is het Logisch model nu een algemeen geaccepteerd managementinstrument in de publieke en non-profit sector en in de internationale arena.

Het model is een roadmap of afbeelding van een programma dat de logische relaties laat zien tussen

  • Inputs – Middelen die een organisatie investeert in een programma, zoals tijd, mensen (personeel, vrijwilligers), geld, materialen, apparatuur, samenwerkingsverbanden, onderzoeksbasis en technologie, onder andere.;
  • Activiteiten of output – wat een organisatie gedaan krijgt; bijvoorbeeld “wat we doen” of “wat we aanbieden” en kunnen workshops, het leveren van diensten, conferenties, gemeenschapsonderzoeken of facilitering omvatten.;
  • Outcome-impact – de voordelen die voortvloeien uit de investeringen en activiteiten van een organisatie. Een centraal begrip binnen de logica modellen, zijn de uitkomsten die ontstaan langs een pad van kortetermijnprestaties naar prestaties op de middellange en lange termijn. Ze kunnen positief, negatief, neutraal, bedoeld of onbedoeld zijn.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.