M&A staat voor Mergers & Acquisitions ofwel Fusies en Overnames.

M (Merger of Fusie) is het samenbrengen van twee (of meer) organisaties als gelijken. In termen van de aandelenkoers is bij fusies geen premie verschuldigd. In de praktijk zijn fusies relatief zeldzaam omdat één partij over het algemeen dominant is of wordt in het proces.

A (Acquisition of Overname)  is waar de ene organisatie een meerderheidsbelang in een ander bedrijf koopt voor controle. Voor de aandeelhouders van het doelbedrijf om hun aandelen te verkopen is over het algemeen de betaling van een premie vereist. Overnames vinden plaats wanneer de overgenomen organisatie activa/middelen/vermogen heeft die waardevol zijn voor de overnemer en over het algemeen niet beschikbaar zijn via andere middelen zoals contracten.

Bij overnames wordt al eens te veel betaald. Dit is een vorm van arrogantie die niet-rationeel te verklaren is en wordt ook hubris genoemd.

  • Horizontale M&A is acquisitie van een organisatie in dezelfde industrie. Dit is vergelijkbaar met wat Ansoff als marktpenetratie benoemt.
  • Wanneer een organisatie zich waagt aan nieuwe industrieën die nieuwe capaciteiten en competenties vereisen, wordt gesproken over diversificatie of conglomeraataankopen. Daarbij onderscheiden we
    • Gerelateerde diversificatie – Het samenvoegen van bedrijven die complementaire proces- of marktverbanden hebben; Bedrijven dus die producten of diensten verkopen die waarde toevoegen aan of een “aanvulling” vormen op het product of de dienst in kwestie. Dit kan als een essentieel onderdeel (bv. benzineverkoopbedrijven en autobedrijven) of als een gewaardeerd extraatje (bv. wijnmakerijen en restaurants).
    • Niet-gerelateerde diversificatie – Het samenvoegen van bedrijven die geen gemeenschappelijke processen of markten hebben.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.