Perspectief

Elk perspectief vertegenwoordigt verschillende belanghebbenden, intern en extern, die cruciaal zijn voor het bereiken van de visie en missie van een organisatie.

Een Balanced Scorecard bestaat uit vier perspectieven:

  • Financieel perspectief – Dit is het perspectief dat kijkt naar de resultaten. In de publieke sector en non-profitorganisaties worden de financiële vooruitzichten vaak gezien binnen de context van de beperkingen waaronder de organisatie moet werken;
  • Klantperspectief – Doelstellingen en maatregelen worden ontwikkeld op basis van de waardepropositie van een organisatie in het bedienen van haar doelklanten. In veel organisaties, met name in de publieke sector en non-profit, wordt het klantperspectief vaak boven het financiële perspectief verheven;
  • Intern Procesperspectief – Dit perspectief wordt gebruikt om de effectiviteit te monitoren van de belangrijkste processen waarin de organisatie moet uitblinken om haar visie en missie te bereiken;
  • Organisatorisch Capaciteitperspectief – Capaciteit is een abstracte term die een breed scala aan capaciteiten, kennis en middelen beschrijft die bedrijven en organisaties nodig hebben om effectief te zijn. Dit perspectief verschijnt als de onderste laag van een Strategiekaart en biedt de onderbouwing van de strategie.

Samen bieden de perspectieven een holistisch, of evenwichtig, kader om het “verhaal van de strategie” in termen van oorzaak en gevolg te vertellen. Organisaties kunnen bijvoorbeeld veronderstellen dat de juiste training van medewerkers (Organisatorisch Capaciteitsperspectief) zal leiden tot meer innovatie (Intern Procesperspectief), wat op zijn beurt zal leiden tot een grotere klanttevredenheid (Klantperspectief) en een hogere omzet zal opleveren (Financieel Perspectief).

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.