Planning

Plannen is een proces van denken en het organiseren van activiteiten om een toekomstgericht doel te bereiken.

Het bedrijfsplan is een formele gids die de plannen van het bedrijf omvat. Dit bevat de belangrijkste prioriteiten en de te ondernemen activiteiten van het directoraat, de dienst en het team en hoe deze zullen worden gemeten.

Het actieplan is de set van management- en operationele processen die nodig zijn om een bestaande strategie, organisatiestructuur, proces of besturingssysteem aan te vullen of te wijzigen, zodat de verandering door de organisatie wordt geaccepteerd als de nieuwe strategische en operationele norm.

Actieplannen worden soms samen aangeduid als het implementatieplan.

Sommige organisaties nemen ook de begrotingsinformatie op in hun actieplan door de kosten van elke actie mee te bepalen.

Het hoger management of de bestuurscommissie houdt zich aan een werkplan. Dit is een schets van de acties die zij moeten ondernemen om strategieën of doelen te bereiken.

Bij planning gaat het om vooruitdenken en voorspellen.

  • Forecasting is een planningsinstrument om het management te helpen de onzekerheid van de toekomst het hoofd te bieden. Het is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen die gebaseerd zijn op de ervaring, de kennis en het oordeel van het management. Deze schattingen worden in de toekomst geprojecteerd met behulp van technieken zoals Box-Jenkins modellen, Delphi methode, exponentiële afvlakking, voortschrijdende gemiddelden, regressieanalyse en trendprojectie. De techniek van de gevoeligheidsanalyse wordt ook vaak gebruikt, waarbij een reeks van waarden aan onzekere variabelen wordt toegekend om potentiële fouten te verminderen.
  • Prognose – De geschatte waarde van een metriek op een toekomstig tijdstip. Anders dan het streefbedrag van een metriek, schat een voorspelling wat de metriek waarschijnlijk zal zijn gebaseerd op historische gegevens.
    Prognose verwijst meestal naar een geprognosticeerde waarde voor een metriek. Organisaties zullen vaak een prognose opstellen die anders is dan hun doel voor een gegeven metriek. Er zijn verschillende soorten voorspellingsmethoden voor het maken van voorspellingen op basis van gegevens uit het verleden en het gebruik ervan verschilt sterk van organisatie tot organisatie.
  • Scenarioplanning is een discipline voor het herontdekken van de oorspronkelijke ondernemende kracht van creatieve vooruitziendheid in een context van versnelde verandering, grotere complexiteit en echte onzekerheid.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.