Prestatiebeheer

Performance Management of prestatiebeheer is het proces van het bereiken van de gewenste organisatorische resultaten. Het omvat alle organisatorische activiteiten die erop gericht zijn om ervoor te zorgen dat zowel de strategische als de organisatorische doelstelling(en) op een effectieve en efficiënte manier worden bereikt.
Prestaties worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. Dit proces noemt men prestatiemeting.

Daarbij worden Performance Drivers gebruikt. Dit zijn maatregelen die de voortgang van een proces of gedrag aangeven. Deze maatregelen zijn nuttig bij het voorspellen van de toekomstige uitkomst van een bedrijfsdoelstelling.

Bij Performance Management wordt een prestatiebudget vooropgesteld. Performance-based budgeting laat de relatie tussen de financieringsniveaus van het programma en de verwachte resultaten zien. Het geeft aan dat een doel of een set van doelen moet worden bereikt op een bepaald uitgavenniveau.

Door middel van rapportages kunnen prestatiemetingen worden bijgehouden. Het “verschil” tussen de werkelijke en de nagestreefde doelstelling, is de Performance Gap. Deze trend van het prestatie- of doelgat toont het momentum van een organisatie.

We onderscheiden 3 types.

Business Performance Management

Een type prestatiemanagement dat bestaat uit financiën omvat, met inbegrip van nalevingskwesties, concurrentie, risico’s en winstgevendheid en human resources.

Dit omvat de beoordeling en de beloning van de prestaties van medewerkers.

IT Performance Management


Een vorm van performance management die organisaties helpt bij

  • De toenemende eisen die gesteld worden aan het maximaliseren van de waardecreatie uit investeringen in technologie.
  • Het verminderen van risico’s uit IT.
  • Het verlagen van de architectonische kwaliteit van het werk. complexiteit.
  • Het optimaliseren van de totale technologie-uitgaven.

Operational Performance Management


Een vorm van performance management die de groeiende druk om de omzet te verhogen en tegelijkertijd de kosten te beheersen aanpakt, terwijl aan de steeds veranderende en groeiende eisen van de klant wordt voldaan.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.