Prioriteit

Door een gewicht toe te kennen aan de elementen van je strategische plannen, kan je je prioriteiten opstellen. Dit kan ook helpen bij de toewijzing van middelen.

Typische wegingssystemen zijn systemen van het type ‘hoog/gemiddeld/laag’ en systemen waarbij doelen worden gewogen met scores van 100.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.