Een proces is de opeenvolging van stappen, taken of activiteiten die inputs omzetten in outputs.

Een werkproces voegt waarde toe aan de inputs door ze te veranderen of ze te gebruiken om iets nieuws te produceren.

  • Functionele processen kunnen volledig binnen een afdeling of functie worden uitgevoerd (bvb. boekhouding, marketing,…)
  • Cross-functionele processen overschrijden de functionele of afdelingsgrenzen. Dit geldt voor de meeste kritieke werkgebieden die door een organisatie worden uitgevoerd.

Processen bestaan uit deelprocessen die op hun beurt weer bestaan uit een groep gerelateerde activiteiten.

  • Activiteiten hebben betrekking op alle functies, processen en afdelingen van de organisatie (bvb. orderinvoer). Activiteiten bestaan uit groepen van gerelateerde taken.
  • Taken zijn elementaire handelingen van het werk. Een taak is het kleinste identificeerbare maar essentiële onderdeel van een doel dat dient als een eenheid van werk, en als een middel om onderscheid te maken tussen de verschillende onderdelen van een doel of project. Taken zijn doorgaans binair in die zin dat ze wel (1) of niet (0) gedaan zijn. Als er extra tracking detail (zoals ‘30% gedaan’) nodig is, dan moet dit meestal worden geformuleerd als een doel en niet als een taak.

Om specifieke processen en de belangrijkste stappen daarvan weer te geven, worden procesdiagrammen gebruikt. Een voorbeeld hiervan is een schema op hoog niveau dat de klantervaring belicht.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.