RBV (Resource Based View)

Dat aspect van de strategietheorie dat zich richt op de interne middelen/capaciteiten van een bedrijf en hoe het deze middelen het best gebruikt om superieure prestaties te bereiken.

De vaardigheden en bekwaamheden waarmee deze middelen effectief worden ingezet, zijn de competenties van de organisatie.

De kerncompetenties van een bedrijf zijn de set van onderscheidende vaardigheden, complementaire activa en routines die fundamenteel zijn voor de concurrentiekracht en het duurzame voordeel van een onderneming. Deze kunnen worden ingezet op verschillende productmarkten.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.