Een risico is een bedreiging die jouw vermogen om een doel of project te bereiken kan schaden. Een risico veroorzaakt nog geen problemen, maar kan in de toekomst wel escaleren tot een probleem.

Elk bedrijf heeft een risicotolerantie. Dit is het aanvaardbare niveau van variantie in de prestaties ten opzichte van het bereiken van de doelstellingen. Het wordt over het algemeen vastgesteld op het niveau van het programma, de doelstelling of de component. Bij het bepalen van de risicotolerantieniveaus houdt het management rekening met het relatieve belang van de gerelateerde doelstellingen en stemt het de risicotolerantie af op de risicobereidheid.

De brede risicohoeveelheid die een organisatie bereid is te accepteren bij het nastreven van haar missie/visie wordt de risicobereidheid genoemd. Het wordt vastgesteld door het hoogste niveau van de organisatie en dient als leidraad voor het bepalen van de strategie en het selecteren van doelstellingen.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.