Risicotolerantie

Het aanvaardbare niveau van variantie in de prestaties ten opzichte van het bereiken van de doelstellingen.

Het wordt over het algemeen vastgesteld op het niveau van het programma, de doelstelling of de component. Bij het bepalen van de risicotolerantieniveaus houdt het management rekening met het relatieve belang van de gerelateerde doelstellingen en stemt het de risicotolerantie af op de risicobereidheid.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.