Scorecard

Een scorecard is een visuele weergave van de belangrijkste informatie die nodig is om één of meer doelstellingen te bereiken, geconsolideerd en gerangschikt op één scherm zodat de informatie in één oogopslag kan worden gecontroleerd. In tegenstelling tot dashboards die de werkelijke waarden van de metriek weergeven, tonen scorecards meestal de kloof tussen de werkelijke en de doelwaarden voor een kleiner aantal belangrijke prestatie-indicatoren.

Een specifieke toepassing van een scorecard, een Readiness Scorecard, kan worden gebruikt om de staat van de readines/acceptatie van een bepaalde strategie van een organisatie te evalueren.

Ontwikkeld door Kaplan en Norton, benadrukte het concept van een “Balanced Scorecard” de noodzaak om de strategische prestaties binnen vier perspectieven te monitoren, te meten en te controleren. Elk perspectief vertegenwoordigt verschillende belanghebbenden, intern en extern, die cruciaal zijn voor het bereiken van de visie en missie van een organisatie. Samen bieden de perspectieven een holistisch, of evenwichtig, kader om het “verhaal van de strategie” in termen van oorzaak en gevolg te vertellen.

  • Financieel
  • Klant – Doelstellingen en maatregelen worden ontwikkeld op basis van de waardepropositie van een organisatie in het bedienen van haar doelklanten. In veel organisaties, met name in de publieke sector en non-profit, wordt het klantperspectief vaak boven het financiële perspectief verheven.
  • Interne Processen – Dit perspectief wordt gebruikt om de effectiviteit te monitoren van de belangrijkste processen waarin de organisatie moet uitblinken om haar visie en missie te bereiken.
  • Organisatorische Capaciteit – Capaciteit is een abstracte term die een breed scala aan capaciteiten, kennis en middelen beschrijft die bedrijven en organisaties nodig hebben om effectief te zijn. Dit perspectief verschijnt als de onderste laag van een Strategiekaart en biedt de onderbouwing van de strategie.

De belangrijkste waarde van het balanced scorecard model ligt in de nadruk op het smeden van een evenwichtige aanpak voor het meten en beheren van strategische controlefactoren. Het blijft de taak van elke organisatie om haar eigen sleutelstrategie, strategische doelstellingen, strategische initiatieven en strategische metingen te identificeren.

De Balanced Scorecard fungeert als een meetsysteem, strategisch managementsysteem en communicatiemiddel.

Dit wordt ook wel een Strategiekaart genoemd.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.