SMART is een acroniem voor een type doel dat de 5 elementen omvat:

  • Specific (specifiek)
  • Measurable (meetbaar)
  • Attainable (haalbaar)
  • Relevant (relevant)
  • Timely (tijdig)

Het helpt doelen gedetailleerd uit te schrijven, zodat het resultaten zal opleveren.

Bijvoorbeeld: “Verkrijg twee nieuwe bedrijfsklanten van miljarden dollars in de New Yorkse vastgoedverzekeringsmarkt tegen het einde van dit kalenderjaar door middel van netwerk- en marketingactiviteiten.”

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.