Stakeholders

Al diegenen die beïnvloed worden door de acties van het bedrijf, of het nu gaat om directe deelnemers zoals werknemers of aandeelhouders of om indirecte deelnemers zoals de lokale gemeenschap.

  • Niet-afhankelijke stakeholders – Stakeholders die organisaties beïnvloeden maar er niet van afhankelijk zijn. Deze omvatten:
    • Overheidsorganen, die zich op industrieel, regionaal, nationaal en supranationaal niveau kunnen bevinden;
    • Technische organisaties;
    • Opiniemakers
  • Intern afhankelijke stakeholders – Deze hebben over het algemeen niet veel invloed op de strategie, tenzij ze een kritische bron zijn – d.w.z. een toonaangevende onderzoeks-wetenschapper of een vitale troef in handen hebben – zoals een belangrijke klantrelatie.
  • Sociale beïnvloeders – Stakeholders in organisaties die geen aandelenbelang hebben maar wel invloed kunnen uitoefenen op de strategie. Zij omvatten campagnevoerders en activisten.

Om het relatieve belang van verschillende stakeholders te onderscheiden, wordt een Power / Impact Matrix gebruikt.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.