Een acroniem voor

  • Strenghts (Sterke punten)
  • Weaknesses (Zwakke punten)
  • Opportunities (Kansen)
  • Threats (Bedreigingen)

Een evaluatie van de externe milieuscan om de kansen of bedreigingen te bepalen, gevolgd door een evaluatie van de interne scan om de sterke en zwakke punten te bepalen. Het resultaat van deze evaluatie is de ontwikkeling van een uitgebreid inzicht in de huidige omgeving en context van de organisatie. Dit zal op zijn beurt de basis vormen voor strategisch denken en plannen.

Het belangrijkste doel van deze analyse is om te bepalen in hoeverre een organisatie “past” bij de eisen van haar context.

Een andere benaming is de OTSW-evaluatie

De TOWS-evaluatie is een variatie op SWOT waarbij externe kansen en bedreigingen worden overwogen voordat de relatieve sterke en zwakke punten van een organisatie worden gecategoriseerd. Voorstanders stellen dat deze aanpak een meer zinvolle analyse biedt dan de conventionele SWOT.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.