VIRO is een checklist die een organisatie toelaat te onderzoeken of ze een duurzaam concurrentievoordeel heeft. Dit acroniem staat voor

  • Valuable (waardevol)
  • Inimitable (onnavolgbaar)
  • Rare (zeldzaam)
  • supported Organizationally (organisatorisch ondersteund)

Hoe meer van de bovenstaande eigenschappen de organisatie in haar strategie terugvindt, hoe duurzamer het concurrentievoordeel.

Vaak gerelateerd aan de RBV (Resource Based View).

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.