VP (Value Proposition)

de Value Proposition beschrijft hoe een organisatie zich wil onderscheiden in de markt en welke waarde zij aan klanten zal leveren.

Customer Value Proposition of klantwaardepropositie is de beoogde totale waarde en/of het voordeel dat een klant/belanghebbende zal halen uit de producten of diensten die je levert in ruil voor de kosten ervan. Dit is inclusief geld, tijd en moeite. Het is een marketingverklaring die de materiële en immateriële waarde van een bepaald aanbod samenvat. Dit helpt de klant te begrijpen waarom hij een product wil kopen of een dienst wil gebruiken.

Veel organisaties kiezen voor een van de drie “waardedisciplines”:

  • Operationele uitmuntendheid;
  • Productleiderschap
  • Customer intimacy.

De waardeketen is een gekoppelde reeks activiteiten/functies binnen een bedrijf die op elkaar inwerken om het uiteindelijke waarde-creërende aanbod (product/dienst) van het bedrijf mogelijk te maken. Op het niveau van de industrie kan het ook de totale reeks waarde-toevoegende schakels van de eerste leverancier tot de eindgebruiker van een product/dienst betekenen.

Waardeconstellatie is een meer organische kijk op waardecreatie. Deze benadering gebruikt meer poreuze en systeemdenkende analogieën om het waardetoevoegende proces te onderzoeken dan het conventionele linaire en bounded value chain model. Gerelateerde analogieën zijn webwaarde of netwaarde.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.