gedreven toekomst

Ontwikkel duurzaam concurrentievoordeel

Strategische inzichten

Identiteit

Wat betekent jouw bedrijf voor een ander?

Maak een heldere formulering van de missie van jouw bedrijf.

Welke waarden vormen het karakter van jouw bedrijf?

Zijn je persoonlijke waarden in balans?

Welke cultuur leeft binnen je onderneming?

Ambitie

Formuleer duidelijk waar je naartoe wil met je bedrijf.

Durf groots te denken en formuleer je gewaagde ambitie.

Op welke manier doe je aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Hoe zit je organisatiecultuur in elkaar?

Formuleer je hoofddoelstelling van jouw bedrijf.

Strategische positie

Hoe aantrekkelijk is jouw markt?

Welke processen heb je nodig om je eindproduct te bekomen? Welke verbeteringen voer je uit om je concurrentievoordeel te vergroten?

Welke omgevingsfactoren hebben buiten je wil om invloed op je bedrijf?

Welke middelen of competenties maken jouw bedrijf uniek?

Welke factoren heb je in huis om je bedrijf succesvol te maken?

Heb je voldoende oog voor iedereen die belang heeft bij jouw bedrijf?

Heb je voldoende oog voor iedereen die belang heeft bij jouw bedrijf?

Keuze marktstrategie

Wat wil jouw klant en hoe kan je jouw klant nog beter bedienen?

Welke kansen in jouw markt zijn het meest rendabel?

Hoe krijg je jouw product of dienst tot bij je klant?

Pas jouw waardenvoorstel toe in je dagdagelijkse werking.

Welke toegevoegde waarde bied jij aan je klanten?

Vertaling marktstrategie

Waar liggen de groeimogelijkheden voor jouw bedrijf?

Verbind de wensen van je klanten met jouw aanbod.

Breng je businessmodel helder en duidelijk in beeld.

Strategische maturiteit

Is jouw bedrijf klaar voor je strategie?

Pas jouw systemen aan je gekozen strategie aan.

Welke leiderschapsstijlen en leiderschapsrollen passen het best bij je strategie?

Evalueer jouw leiderschaps-capaciteiten en kijk vooruit

Strategische prioriteiten

Hoe is je strategisch proces opgebouwd?

Hoe meet je de prestaties binnen je strategisch proces?

Wat zijn de onderlinge verbanden binnen je strategie?

Welke actiepunten pak je eerst aan?

Strategie implementatie

Hoe bepaal je of je het gewenste resultaat behaalt?

Formuleer heldere doelstellingen en actiepunten.

Stel duidelijke doelen en los problemen efficiënt op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig tips, inspiratie en nieuws over ons aanbod.

Download de tool Purpose

Download de tool Missie

Download de tool Waarden

Download de tool Persoonlijk inzicht waardenmodel

Download de tool Model voor organisatiecultuur

Download de tool Visie

Download de tool TOWS

Download de tool Hoofdbijdrage aan de maatschappij

Download de tool Onze uitdaging als organisatiepersoonlijkheid

Download de tool Hoofddoelstelling

Download de tool Vijfkrachtenmodel van Porter

Download de tool Waardeketen

Download de PESTEL-tool

Download de tool VRIO

Download de tool Kritische Succesfactoren

Download de tool Klantenpiramide

Download de tool Stakeholders grid

Download de tool 'De 6 W's van Ferrel'

Download de tool MABA-matrix

Download de tool Marktbepaling

Download de tool Operationeel model

Download de tool Waardenvoorstel

Download de tool Ansoff Matrix

Download de tool Waardenpropositie Canvas

Download de tool Business Model Canvas

Download de tool 7S Model

Download de tool Systemen

Download de tool Leiderschap

Download de tool Leiderschap en verandering

Download de tool Strategiehuis

Download de tool Balanced Scorecard

Download de tool Strategiekaart

Download de tool X-Matrix

Download de tool KPI

Download de tool SMART

Download de tool GROW

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.