Afhankelijkheidspad

Om bepaalde taken van je project of strategie te kunnen aanvangen, moeten eerst andere taken worden afgerond. Dit is het afhankelijkheidspad, waar eerdere gebeurtenissen en acties latere beslissingen en gebeurtenissen beïnvloeden.

De taken waar je zelf geen invloed op hebt, zijn je externe afhankelijkheden. Dit kunnen onder andere zijn:

  • Economische (geldschieters, klanten, personeel, concurrenten, distributeurs) waar belanghebbenden de waarde-creatieprocessen kunnen beïnvloeden;
  • Adviserende (niet-uitvoerende bestuurders, consultants, goeroes, bedrijfsscholen, advocaten, accountants);
  • Sociaal-politieke (lokale overheden, vakbonden) belanghebbenden.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.