Focusgroep

Bij deze vorm van kwalitatief onderzoek wordt een groep mensen (meestal 3 of meer) geraadpleegd. Op basis van interviews wordt dan gepolst naar hun perceptie, meningen, overtuigingen en houding ten opzichte van een bepaald product, dienst of onderwerp.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.