Mission Statement

Een mission statement of missieverklaring definieert het kerndoel van de organisatie – waarom het bestaat. De missie onderzoekt de “raison d’etre” voor de organisatie, die verder gaat dan alleen het verhogen van het vermogen van de aandeelhouders, en weerspiegelt de motivatie van de werknemers om zich in te zetten voor het werk van het bedrijf. Effectieve missies zijn langdurig van aard en gemakkelijk te begrijpen en te communiceren.

 

De missie van een organisatie staat voor een eigen identiteit. Het is de stevige basis waarop je een succesvolle onderneming bouwt. De missie vertelt wat je organisatie wil betekenen voor de klanten, medewerkers, aandeelhouders of andere belanghebbenden. Het ultieme doel is een beknopte, duidelijke en consistente boodschap te creëren die door elke medewerker van je organisatie uitgedragen wordt. Het is de leidraad voor de dagelijkse bedrijfsvoering en de basis voor de toekomst. Het beantwoordt kort gezegd de vraag: waarom zijn wij er?

Richtlijnen om je missie op te maken

Hou bij het opstellen van je missie rekening met deze richtlijnen:

 • Wat zijn je kerncompetenties? Baseer je missie op een sterke competitieve troef waarmee je je onderscheidt van de concurrentie.
 • Hou je missie realistisch. Maak ze niet te eng of te breed.
 • Een missie is klaar en duidelijk. Het is een korte slagzin die makkelijk met en door je medewerkers kan gedeeld worden.
 • Leg de focus op de behoeften van de klant. Hoe voldoe je als organisatie aan de behoeften van deze klant?

Baseer je missie op deze vragen

 • Waar staat de organisatie voor?
 • Wat is de bijdrage van organisatie aan de omgeving?
 • Waarin onderscheidt de organisatie zich van andere soortgelijke organisaties?
 • Heeft de missie draagvlak bij directie, management en medewerkers?
 • Is de missie richtinggevend voor het doen en laten van iedereen in de organisatie?
 • Kunnen uit de missie doelstellingen worden afgeleid?
 • Gaat de missie minstens vijf jaar mee?
 • Is de missie inspirerend en enthousiasmerend?

Voorbeelden van een missie

 • Wij vormen een mensgericht familiaal afwerkingsbedrijf dat samen met de klant creatief en kwalitatief omgaat met projecten.
 • Wij leveren inspiratie voor interieurs met toegankelijke mode aan de muur.
 • Uw ondernemingscoach in accountancy en fiscaliteit met een accuraat en performant team

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.