8 stappen van verandering

De delta is de plaats waar de verandering plaatsvindt. Het is waar mensen stoppen met werken op de oude manier, nieuwe manieren leren, fouten maken, rouwen om het verlies van de oude, de nieuwe manier testen en integreren in de lopende operaties. Om verandering teweeg te brengen binnen een organisatie, gaat John Kotter uit van 8 vereiste elementen:

Een gevoel van urgentie

Alle betrokkenen moeten het gevoel hebben dat verandering noodzakelijk is. Ga dus op zoek naar een goede definitie het probleem dat je wil oplossen.

Volgens Kotter en Cohen leg je best ook meer nadruk op emoties (see-feel-change) dan op ratio (analyse-think-change).

Een leidende coalitie

De personen met meest invloed binnen de organisatie vormen deze leidende coalitie. Deze groep zal de nodige steun van medewerkers kunnen genieten, wat uiteindelijk zal leiden tot de ondersteuning van het plan.

Het verwoorden van een visie

Zorg dat de visie voor verandering concreet en herkenbaar wordt geformuleerd. Ga daarbij op zoek naar gemeenschappelijke waarden en onderliggende veronderstellingen. Zo creëer je het gewenste gedrag om de verandering mee te realiseren.

  • Maak duidelijk waarom de verandering nodig is;
  • Ontwikkel en analyseer de visie;
  • Verduidelijk ook de rol van het team dat deze visie ontwikkelt;
  • Maak het plan voor verandering.

Het communiceren van die visie

Op die manier zorg je dat de medewerkers op de hoogte zijn en neem je onzekerheden, angst en wantrouwen weg.

  • Zorg dat je medewerkers weten wat de verandering voor hen betekent;
  • Formuleer het zo dat ze ook de wil voelen om mee te werken aan de verandering;
  • Zorg dat je team de nieuwe manier van werken aankan.

Het creëren van een breed draagvlak

Ontwikkel de juiste randvoorwaarden. Zorg dus zeker voor toewijding vanuit het management: veranderingen kunnen enkel worden uitgevoerd als de hele organisatie elkaar steunt.

Het creëren van korte termijn overwinningen

Zorg voor quick wins en maak die ook zichtbaar voor iedereen. Zo hou je je medewerkers ook gemotiveerd om verder te doen en de nieuwe visie en strategie mee te helpen implementeren.

Door successen te genereren en die te delen en te belonen, worden de veranderingen ook concreter en geloofwaardiger.

Het aanmoedigen van meer verandering

Breng nog meer verandering tot stand door het proces te verfijnen. De eerste successen zullen misschien snel vergeten of gewend zijn. Blijf doorzetten en hou je team alert: hou de noodzaak en het uiteindelijke doel levendig.

Consolidatie

Veranker de veranderingen, maak ze deel van de nieuwe routine. Zorg er ook voor dat de verandering systematisch wordt gemeten en geëvalueerd. Zo hou je niet alleen iedereen alert, je geeft ook aan dat het de genomen stappen van belang zijn voor je organisatie.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.